پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN

 معرفی رشته دکترای تخصصی(Ph.D) سلامت در بلایا و فوریتها

تعداد ورودی های تحصیلی در حال حاضر

سال تاسیس و راه اندازي دوره

رشته و مقطع تحصیلی

1 دوره ورودی بهمن 93

1393

دکترای تخصصی(Ph.D)
رشته سلامت در بلایا


گزارش معرفی رشته سلامت در بلایا
   


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار