ردیف

نام ونام خانوادگی

مقطع

رشته/ورودی

عنوان موفقیت

 

1

فیروزه خوردستان

کارشناسی

HIT/91

کسب دیپلم افتخارالمپیاد علمی دانشجویان درسال های 94 و 95در حیطه فلسفه پزشکی

2

عاطفه هادوی

کارشناسی

HIT/91

کسب دیپلم افتخارالمپیاد علمی دانشجویان درسال 94 در حیطه فلسفه پزشکی

3

صدریه حاج اسمعیل گوهری

کارشناسی ارشد

HIT/92

قبولی درآزمون دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 94

4

میثاق ظهیری اصفهانی

کارشناسی ارشد

HIT/93

قبولی درآزمون دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال95(مرحله اول)

5

زهرا کرباسی

کارشناسی ارشد

HIT/93

کسب رتبه نخست درآزمون دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت کشور سال 95

 

6

میثاق ظهیری اصفهانی

کارشناسی ارشد

HIT/93

کسب رتبه پژوهشگر برتراستانی درسال 95

 

 

رضاعباسی کارشناسی ارشد HIT/93

کسب عنوان سخنرانی کوتاه برتر درهمایش ملی فناوری اطلاعات سلامت تبریز


سارا پارسا کارشناسی ارشد
 
 انفورماتیک پزشکی /94

کسب عنوان پوستر برتر در  اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها وپیامدهای سلامت/1395 مشهد

میثاق ظهیری اصفهانی  کارشناسی ارشدHIT/93 

کسب عنوان سخنران برتر در اولین کنگره ملی  انفورماتیک پزشکی /مشهد 1395

 10رضا عباسی کارشناسی ارشد HIT/93 دبیر شورای صنفی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی و پژوهشگر وابسته به مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
 11رضاعباسی   کارشناسی ارشدHIT/93 کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاهی درسال 95کسب 
 12رضا عباسی کارشناسی ارشد HIT/93 عضویت در سطح یک استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 13
میثاق ظهیری اصفهانی  
  کارشناسی ارشد HIT/93 عضویت در سطح یک استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
14 صدریه حاج اسماعیلی کارشناسی ارشد HIT/92  کسب عنوان پایان نامه برتر در سال 95 

 طی سالهای 1368 تا 1373 رشته های مدارک پزشکی ،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اداره امور بیمارستانها تصویب و در محل دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت شروع به فعالیت نمودند.
نظر به لزوم تجمیع رشته های مرتبط به فن آوری اطلاعات و مدیریت و اطلاع رسانی مجوز تاسیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1375از سوی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی اخذ و این دانشکده در  سال 1376در ساختمانی واقع در سه راه مطهری راه اندازی و در تاریخ دهم آبانماه 1377توسط آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم وقت بهداشت درمان با داشتن 3رشته مدیریت بهداشت و درمان،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدارک پزشکی  رسما افتتاح گردید.

،وپس از آن  دانشکده به محل دیگری در خیابان فردوسی نقل مکان کرد و بعد  از آن در سال 1382 با مستقر شدن در بلوک 
 پردیزه دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت خود تا کنون ادامه داده است.

در حال حاضر این دانشکده در سه مقطع کارشناسی و پنج مقطع کارشناسی ارشد و یک مقطع دکتری با 17 نفر عضو هیئت علمی و 6 نفر نیروی بورسیه و همچنین 26 نفر کارمند در حال خدمت رسانی به دانشجویان رشته های فوق الذکر می باشد.

 

توسعه علوم و همسو شدن آن با پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات در رشته های گوناگون و نیاز به دستیابی مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی به منابع اطلاعات پزشکی انگیزه اصلی تاسیس این دانشکده بود. درک این ضرورت و اهمیت نقش رشته های نوین علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آمار و مدارک پزشکی در برنامه ریزیهای رشد و توسعه ملی و تامین بهداشت و سلامت جامعه و آثار مطلوب تربیت دانشجو از اهداف این دانشکه می باشد.

طی سالهای 1368 تا 1373 رشته های مدارک پزشکی ،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اداره امور بیمارستانها تصویب و در محل دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت شروع به فعالیت نمودند.
نظر به لزوم تجمیع رشته های مرتبط به فن آوری اطلاعات و مدیریت و اطلاع رسانی مجوز تاسیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1375از سوی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی اخذ و این دانشکده در  سال 1376در ساختمانی واقع در سه راه مطهری راه اندازی و در تاریخ دهم آبانماه 1377توسط آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم وقت بهداشت درمان با داشتن 3رشته مدیریت بهداشت و درمان،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدارک پزشکی  رسما افتتاح گردید.

،وپس از آن  دانشکده به محل دیگری در خیابان فردوسی نقل مکان کرد و بعد  از آن در سال 1382 با مستقر شدن در بلوک 
 پردیزه دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت خود تا کنون ادامه داده است.

در حال حاضر این دانشکده در سه مقطع کارشناسی و پنج مقطع کارشناسی ارشد و یک مقطع دکتری با 17 نفر عضو هیئت علمی و 6 نفر نیروی بورسیه و همچنین 26 نفر کارمند در حال خدمت رسانی به دانشجویان رشته های فوق الذکر می باشد.

 

توسعه علوم و همسو شدن آن با پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات در رشته های گوناگون و نیاز به دستیابی مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی به منابع اطلاعات پزشکی انگیزه اصلی تاسیس این دانشکده بود. درک این ضرورت و اهمیت نقش رشته های نوین علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آمار و مدارک پزشکی در برنامه ریزیهای رشد و توسعه ملی و تامین بهداشت و سلامت جامعه و آثار مطلوب تربیت دانشجو از اهداف این دانشکه می باشد.

طی سالهای 1368 تا 1373 رشته های مدارک پزشکی ،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اداره امور بیمارستانها تصویب و در محل دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت شروع به فعالیت نمودند.
نظر به لزوم تجمیع رشته های مرتبط به فن آوری اطلاعات و مدیریت و اطلاع رسانی مجوز تاسیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1375از سوی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی اخذ و این دانشکده در  سال 1376در ساختمانی واقع در سه راه مطهری راه اندازی و در تاریخ دهم آبانماه 1377توسط آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم وقت بهداشت درمان با داشتن 3رشته مدیریت بهداشت و درمان،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدارک پزشکی  رسما افتتاح گردید.

،وپس از آن  دانشکده به محل دیگری در خیابان فردوسی نقل مکان کرد و بعد  از آن در سال 1382 با مستقر شدن در بلوک 
 پردیزه دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت خود تا کنون ادامه داده است.

در حال حاضر این دانشکده در سه مقطع کارشناسی و پنج مقطع کارشناسی ارشد و یک مقطع دکتری با 17 نفر عضو هیئت علمی و 6 نفر نیروی بورسیه و همچنین 26 نفر کارمند در حال خدمت رسانی به دانشجویان رشته های فوق الذکر می باشد.

 

توسعه علوم و همسو شدن آن با پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات در رشته های گوناگون و نیاز به دستیابی مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی به منابع اطلاعات پزشکی انگیزه اصلی تاسیس این دانشکده بود. درک این ضرورت و اهمیت نقش رشته های نوین علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آمار و مدارک پزشکی در برنامه ریزیهای رشد و توسعه ملی و تامین بهداشت و سلامت جامعه و آثار مطلوب تربیت دانشجو از اهداف این دانشکه می باشد.

کارشناسی ارشد 
میثاق ظهیری اصفهانی 

  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار