پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


  
نام و نام خانوادگی سارا شربتیان

 
مدرک تحصیلی : کارشناس زیست شناسی

 
شرح وظایف :

 
مسئولیت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعریف دروس در هر نیمسال و انتقال به وب

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی

برنامه ریزی  اساتید مربوط به دوره های کارشناسی ارشد 

کنترل تشکیل کلاسها

انجام امور حق التدریس اساتید

انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان و دفاع از پایان نامه 

برگزاری جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
 ******************************************** 
نام و نام خانوادگی سحر حق دوست

 
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشت درمانی

 
شرح وظایف :

 
 
تعریف دروس در سیستم سما جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در رشته های مدارک پزشکی ،فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس رابط ارزشیابی اساتید

صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی پژوهشی و فارغ التحصیلی برای دانشجویان

محاسبه شهریه دانشجویان شبانه و تحویل به حسابداری دانشکده

برگزاری و مراقبت از جلسات امتحان

جمع آوری فرمهای حق التدریس اساتید داخل و خارج دانشکده

تهیه لیست گزارش حق التدریس برای هر نیمسال

 
 ********************************************* 
 نام و نام خانوادگی فرشته شریفی 

 
مدرک تحصیلی : دیپلم تجربی

 
شرح وظایف : 

 
 
تعریف دروس در سیستم سما جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در رشته های کارشناسی  و دکتری مدیریت 

کارشناس رابط ارزشیابی اساتید

صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی پژوهشی و فارغ التحصیلی برای دانشجویان

محاسبه شهریه دانشجویان شبانه و تحویل به حسابداری دانشکده

برگزاری و مراقبت از جلسات امتحان

جمع آوری فرمهای حق التدریس اساتید داخل و خارج دانشکده

تهیه لیست گزارش حق التدریس برای هر نیمسال

برنامه ریزی درسی دوره های کارشناسی
 
  
 - 
  
- 

تلفن تماس :31325223-034

                  03431325144-
نمابر :31325221-034
پست الکترونیک :Amoozesh.modir@yahoo.com

 
 شماره اتاق:A108