دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN     


  
سارا شربتیان
                                                                                

لیسانس زیست شناسی


شرح وظایف : 

       1- تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال و نظارت بر تشکیل کلاسها

        2-تهیه برنامه دروس تئوری ، عملی و امتحانی

        3-امور مربوط به حق التدریس ، آمار و پاسخ مکاتبات اداری و آموزشی

         4-نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات آموزشی و برنامه انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه

        5-انجام کلیه مکاتبات آموزشی و بررسی پرونده ها جهت فارغ التحصیلی

        6-انجام کلیه امور مربوط به امتحانات و حضور درجلسات امتحان تحصیلی


   
تلفن تماس        : 32315223-034                                                                
    نمابر                : 32315221-034    
 
پست الکترونیک :
                            Amoozesh.modir@yahoo.com

                           manage_infoschool@kmu.ac.ir


    
        
    شماره اتاق:        A108