پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت

 

 

 

 تاریخچه : این رشته از سال 1388 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی کرمان اقدام به پذیرش دانشجو نموده است .

 هدف : فارغ االتحصیلان این رشته قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ، ایفای نقش نمایند.

 طول دوره : طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.

واحدهای درسی : تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد به شرح ذیل می باشد :

- دروس عمومی                 22 واحد

- دروس اختصاصی              92 واحد

- کارآموزی در عرصه            16 واحد

 مجموع واحدها                130 واحد