پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


نام و نام خانوادگی : خانم صانعی پور
مدرک تحصیلی : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

                  
نام و نام خانوادگی فاطمه محمدی
مدرک تحصیلی : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی 
                         
نام و نام خانوادگی : فریبا مقصودی
مدرک تحصیلی : دیپلم 
 
 شرح وظایف : 

 تحویل کتب به مراجعین طبق مقررات

سرویس دهی میز امانت کتابخانه

بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان به کتابخانه

شماره گذاری و فهرست نویسی کتب و مجلات

 
 درباره کتابخانه : 

 

کتابخانه دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی بامساحت کل کتابخانه 500 متر مربع است که از اين

 فضا 300 متر مربع به مخزن و بخش خدمات فنـی و مرجع و 200 متر مربـع بـه سالن مطالعـه ( با

 گنجايـش 100 نفـر ) اختصاص دارد . سيستـم کتابخانــــه N.L.M  می باشد . و مراجعه کنندگان می

 توانند با استفاده از رايانه منابع مورد نياز خود را بازيابی کنند . شايان ذکر است که کليه اطلاعات کتابخانه

 اعم از کتب ، مجلات ، پايان نامه ها و فهرست اعضای کتابخانه وارد رايانه شده است . که اين امر

 دستيابی به مجموعه امکانات کتابخانه را باسرعت بيشتری امکان پذير می سازد .کتابخانه مجهز به 10

 دستگاه رايانه می باشد که دو تا از آنهاجهت بازيابی اطلاعات و چهار دستگاه ديگر برای خدمات اينترنتی

 جهت استفاده مراجعين ودو دستگاه در بخش خدمات فنی و يک دستگاه سرور server  کتابخانه مورد

 استفاده قرار می گيرند . کتابخانهدانشکده مديريت از ساعت 7:30  الی 18:00  يکسره باز است. تلفن تماس :31325164-034


نمابر :31325221-034
پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir