مراحل انتخاب واحد                                                                 

  مراحل حذف و اضافه

  مراحل ارزشیابی اساتید

  مراحل فارغ التحصیلی

   فلوچارت مراحل تصویب پروپوزال و ثبت پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده