مدیر سیستم
  سخنرانی آقای دکتر بهاالدینی در کنفرانس ماهیانه انفورماتیک پزشکی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/24
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

امروز مورخ 24 آبان جلسه سخنرانی ماهیانه کشوری فناوری اطلاعات سلامت وانفور ماتیک پزشکی  در سالن کنفرانس پژوهشکده آینده

پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید

در جلسه مذکور آقای دکتر بها الدینی مباحثی در خصوص تله مدیسین را به طریق ویدئو کنفرانس ارائه کردند

شایان ذکر است که جلسات ماهیانه ارائه سخنرانی در موضوعات مختلف فناوری اطلاعات و انفورماتیک پزشکی آخرین دوشنبه هر ماه با

مدیریت مرکز آموزش مجازی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سطح دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور و برخی متخصصین و علاقه

مندان ایرانی ساکن در خارج از کشور به صورت سراسری و به طریق ویدئو کنفرانس برگزار می گردد.