۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
برگزاری جلسه ژورنال کلاب در رابطه با اخلاق حرفه ای

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، امروز بیست و پنجم آبان ماه جلسه ای در راستای بسته توسعه اخلاق حرفه ای در محل کلاس معرفت یک دانشکده مدیریت برگزار گردید.

 

در این جلسه مقاله ای تحت عنوان :

"Passive data collection and use in healthcare:A systematic review of ethical issues"

 

چاپ شده در مجله International Journal of Medical Informatics در سال 2019 توسط آقای علی افراز دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی و تحت نظارت و همکاری خانم دکتر احمدیان در گروه علوم اطلاعات سلامت با حضور اساتید و دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت ارائه شد.

 

پس از ارائه مقاله اصول مربوط به رعایت اخلاق در استفاده از داده های سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.