۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

برگزاری جلسه با دانشجویان مقطع دکتری درراستای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی ، درراستای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دردانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی جلسه معارفه دانشجویان جدید مقطع دکترای تخصصی با محوریت آشنایی با اصول اخلاقی انجام وانتشار پزوهش روزسه شنبه بیست ویکم آبان ماه سال 98 برگزارشد.

 

دراین جلسه که باحضور رئیس ، معاون و مدیران گروههای آموزشی دانشکده درمحل اتاق کنفرانس دانشکده برگزارگردید ، بعد ازآشنایی دانشجویان با قوانین ومقررات کلی تحصیل دردوره دکترای تخصصی وآشنایی با فرآیندهای جاری دانشکده ، معاون آموزشی دانشکده مسائلی را درزمینه  اخلاق پژوهشی بیان کردند.

 

دراین خصوص مسائلی چون شرایط نویسندگی  درمقالات ، نکاتی که بایستی به منظور پیشگیری از ارتکاب مصادیق سرقت ادبی رعایت کرد .و همچنین نحوه اخذ رضایت آگاهانه ازافراد مورد پژوهش ، ممنوعیت انتشار موضوع یک مقاله دربیش از یک مجله ، ممنوعیت submit  همزمان یک مقاله دربیش ازیک ژورنال و آشنایی با کمیته اخلاق درپژوهش مطالبی را بیان نمودند .

 

این جلسه با پرسش وپاسخ دانشجویان درخصوص مسائل مبتلا به اخلاق پژوهش و مسائل جاری دانشکده به پایان رسید.