۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

دفاع پایان نامه دانشجوی دکتری آقای مجید حیدری

 

پایان نامه آقای مجید حیدری، دانشجوی مقطع دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تحت عنوان "طراحی الگوی مدیریت سلامت حاشیه نشینان شهر کرمان با رویکرد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت" در تاریخ 13/9/98 در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به راهنمایی آقای دکتر امیراسماعیلی دفاع شد.

 

نتایج پژوهش نشان داد که حاشیه نشینان در حیطه های تکامل دوران ابتدایی، امنیت غذایی، حمایت اجتماعی، بهره مندی از خدمات سلامت، اشتغال، آموزش، مسکن و محیط زیست مشکل دارند. با توجه به تجربه های حاصل از مطالعات در دنیا و همچنین تحلیل نظرات خبرگان مشخص شد که بهترین رویکرد جهت مقابله با حاشیه نشینی در دنیا، رویکرد توامندسازی در سه حیطه مردم، محلات و حاکمیتی می باشد.

 

همچنین با شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و همکاری بین بخشی سازمانها می توان با طراحی مدل مدیریت سلامت، سلامت حاشیه نشینان را بهبود بخشید