۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر   

 

 

 آدرس :

 

کرمان – ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علوم پزشکی -

 دانشکده مدیریت  و اطلاع رسانی پزشکی

 

 تلفن تماس:

 

۰۳۴ - ۳۱۳۲۵۱۴۷

۰۳۴- ۳۱۳۲۵۲۲۲

 

 نمابر : 

 

  ۳۱۳۲۵۲۲۱ -۰۳۴  

 

 

پست الکترونیک:

 

manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

 

واحد   
 
 تلفن تماس 
 
 ریاست 
 
۳۱۳۲۵۱۴۷
معاون آموزشی  
 
 ۳۱۳۲۵۱۶۵
 
 معاون مالی اداری
 
۳۱۳۲۵۱۴۶
 
 واحد آموزش
 
۳۱۳۲۵۱۴۴
 
مرکز کامپیوتر 
 
۳۱۳۲۵۱۷۳
 
دبیرخانه 
 
۳۱۳۲۵۱۵۰
 
 فاکس 
 
۳۱۳۲۵۲۲۱
 
 کتابخانه
 
۳۱۳۲۵۱۶۴