۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

:رسالت 
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مسئول افزایش توانمندی اعضا هیات علمی و کارکان برای تربیت دانشجویان رشته های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی می باشد. برای رسیدن به این هدف، از روش های نوین آموزشی و پژوهشی جهت رفع نیازهای انسانی متخصص جامعه استفاده می نماید.

 

دورنما :

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی درصدد است در آینده به یکی از قطب های علمی و پژوهشی منطقه تبدیل شود در این راستا با آموزش و انجام پزوهش های مورد نیاز جامعه، دانشجویان ممتاز در سطح کشور و منطقه تربیت نموده و در اتقا مرزهای دانش و حل مشکلات مدیریتی و اطلاع رسانی بخش بهداشت و درمان پیشگام می باشد.

 

اهداف کلی :

  • ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده
  • افزایش رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی دانشگاه
  • افزایش سطح توانمندی کارکنان، دانشجویان و اعضا هیات علمی دانشکده
  • بهینه سازی و استفاده صحیح از منابع در اختیار، خصوصاً منابع مالی دانشکده

 

راهبردهای دانشکده:

 الف- راهبردهای رشد :

وجود اعضا هیات علمی متعهد و با تجربه و علاقمند و امکان اعزام این نیروها برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور و ادامه تحصیل

افزایش تقاضا برای پژوهش های مرتبط با مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و بیمارستانی به علت وجود اعضا هیات علمی متعهد، باتجربه و علاقمند

وجود کارکنان و کارشناسان گروه های مختلف اموزشی دانشکده و امکان استفاده از آنها جهت انجام تحقیقات بیمارستانی و اطلاع رسانی

افزایش تقاضا برای پژوهش های بیمارستانی و مدیریتی به علت وجود تخصص های مرتبط با بخش سلامت در دانشکده

دسترسی سریع به فن آوری پیشرفته و اطلاعات علمی روز بعلت وجود کارگاههای متعدد در گروه های مختلف آموزشی و کتابخانه مجهز

ارتباط مناسب با فیلد از طریق کارآموزی و کارورزی دانشجویان

امکان رشد اعضای هیات علمی دانشکده با وجود مراکز تحقیقاتی و علمی در استان پهناور کرمان

همکاری درون بخشی مناسب در دانشکده ( به خصوص همکاری مرکز کامپیوتر و اینترنت با گروه های آموزشی موجود) و دسترسی گروه ها به اینترنت و اطلاعات علمی روز

 

ب- راهبردهای تنوع :

با وجود اعضا هات علمی متعهد و با تجربه در دانشکده، مردم این منطقه از رشته های دانشکده آگاهی کامل ندارند.

با وجود اعضا هیات علمی متخصص و متعهد و با تجربه در دانشکده در گروه های مختلف، سازمان های مرتبط با بخش سلامت از قابلیت های دانشکده جهت حل مشکلات مدیریتی و اطلاعات پزشکی اظهار بی اطلاعی می کنند.

 

ج- راهبرد تغییر :

کمبود کادر اعضا هیات علمی و کارشناسان گروه های آموزشی با وجود امکان جذب نیورهای علمی و متخصص مرتبط با رشته های دانشکده در سطح منطقه و کشور

کمبود اعضای هیات علمی با وجود امکان ادامه تحصیل برای نیروهای علمی در خارج از کشور

کمبود کادر اداری و پشتیبانی (کارشناس سمعی بصری و ...) با وجود امکان جذب نیروهای اداری و پشتیبانی در سطح منطقه

 

د- راهبردهای تدافعی :

شناخت ناکافی مسئولان سایر بخش های دانشگاه از جایگاه مدیریت و اطلاعات بخش سلامت به علت کمبود اعضا هیات علمی و کارشناسان گروه

کمبود اعضا هیات علمی و کارشناسان گروه در دانشکده به علن قوانین دست و پاگیر برای بکارگیری نیروهای مورد نیاز

کمبود کادر اداری و پشتیبانی دانشکده به علت کمبود امکان به کارگیری فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشکده

نامناسب بودن نظام نظارتی بر اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی به علت کمبود ثبات در تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوطه

ناشناخته ماندن فعالیت ها و پتانسیل های دانشکده به بیرون از دانشکده به علت بی اطلاعی سازمان ها و ادارات و بیمارستان های دولتی و خصوصی از قابلیت های دانشکده جهت حل مشکلات سازمان های از طریق پژوهش و تحقیق

کمبود تسهیلات رفاهی اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده به علت کمبود اعتبارات لازم جهت حل این مشکل