۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن   

 

 

 نام و نام خانوادگی

 سمت  شماره تماس  پست الکترونیک
   محمدرضا امیراسماعیلی رئیس دانشکده 034-31325147   Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
رضا خواجویی  معاون آموزشی 034-31325165

 r.khajouei@kmu.ac.ir

علی نیک روش مدیر اداری 034-31325146    manage_infoschool@kmu.ac.ir