۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي   

 


 

 

 

 

به نام خدا

 

 

 

 

پیش از پذیرش هر کاری، به دانش آن مجهز شوید.  امام علی (ع)

 

افزایش روزافزون انتظارات جامعه چالشهای جدیدی را فراروی نظام های سلامت قرار داده است

 

این نظام ها از یک سو با رشد روزافزون تکنولوژی، افزایش امید به زندگی و از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات موجود مواجه می باشند.

آنچه که در این میان می تواند باعث برقراری تعادل بین منابع و مصارف و حصول پیامدهای مطلوب گردد، بهره گیری از علم و تجربه مدیریت می باشد.

 

مدیران نظام سلامت که مجهز به علم مدیریت و تکنیکهای مختلف آن باشند می توانند تفاوتها را رقم زنند.

 

در این راستا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان فرصتی را جهت تربیت دانشجویان در رشته های مختلف علوم مدیریت  سلامت  و رشته های مرتبط با علوم اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی که به دنبال تسهیل گردش اطلاعات در نظام سلامت و بهره گیری از آنها جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی برشواهد می باشند، فراهم کرده است. 

 

یقینا دنیای مدرن نیازمند مدیریت متناسب با خود می باشد و این امر جز با تکیه بر دانش مدیریت و به کارگیری ابزارها و فنون مختلف جهت افزایش بهره وری نظام های سلامت امکان پذیر نمی باشد.

 

امید است مجموعه تلاش های همکاران بنده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  بتواند فرصت آموختن و تجربه در یک محیط علمی را فراهم آورد.

 

ما زمانی احساس موفقیت می کنیم که شاهد به ثمر نشستن تلاشهای خود در قالب دانش آموختگانی باشیم که با علم و بینش به دست آمده در این دانشکده، بتوانند افرادی موثر در جایگاه های مختلف نظام سلامت باشند.