۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

 

 

 

 

 

  دکترمحمدرضا امیراسماعیلی 
034-31325147                     
     034-31325221

  manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

 

  شرح وظابف:     

            


  

ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان 

 

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی  به مدیران گروهها

 

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی،پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی

 

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

 

 ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

 

بررسی صلاحیت معاونین و معاونین گروه ها و اظهار نظر درباره

 

      ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده