۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور   

 


محمد بیگی

 

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس:  31325174-034         

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 شرح وظایف:

  • حفاظت و نگهداری از اموال منقول دانشکده
  • انجام کارهای انبارداری
  • به روز کردن وسایل موجود در انبار

 

 

 

 

 


محسن غلام شاهزاده

 

سمت: کارپرداز

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تماس:   31325174-034         

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 شرح وظایف:

  • استعلام بها قبل از خرید اجناس
  • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام فوق ارجاع میگردد
  • تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به خرید کالا
  • انجام سایر امور مربوط به کارپردازی

 

 


محمد خشای

 

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تماس:   31325174-034         

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 شرح وظایف:

  • ثبت برگه های محاسباتی در دفاتر صدور
  • تهیه و تنظیم لیست اموالی
  • تهیه و تنظیم و کنترل برچسب اموالی