۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
نام و نام خانوادگی محمد بیگی
 
 
 پست : انباردار

 
 
 شرح وظایف:
 
 
 
حفاظت و نگهداری از اموال منقول دانشکده

انجام کارهای انبارداری

به روز کردن وسایل موجود در انبار

 
 
 ********************  
   
 نام و نام خانوادگی : محسن غلام شاهزاده
 
 
 پست : کارپرداز

 
 
 شرح وظایف : 
 
 
 
ا
ستعلام بها قبل از خرید اجناس

دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام فوق ارجاع میگردد

تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به خرید کالا

انجام سایر امور مربوط به کارپردازی
 
 ************************  
   
 نام و نام خانوادگی محمد خشای
 
 
 پست : امین اموال
 
 
 شرح وظایف : 
 
 
 
ثبت برگه های محاسباتی در دفاتر صدور

تهیه و تنظیم لیست اموالی

تهیه و تنظیم و کنترل برچسب اموالی

 
 
 

     
تلفن تماس :

۳۱۳۲۵۱۷۴-۰۳۴

     

نمابر :

 

۳۱۳۲۵۲۲۱-۰۳۴      

پست الکترونیک :

manage_infoschool@kmu.ac.ir