۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   
 

 

 


طاهره شیخ اسدی

 

سمت: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس:   31325150-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

 


طاهره حسنی

 

سمت: کارشناس دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره تماس:   31325150-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

 

 


زهره ابوحیدری

 

سمت: کارشناس دبیرخانه

مدرک تحصیلی: دیپلم اقتصاد

شماره تماس:   31325150-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  •  ثبت نامه های وارده،صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون
  • تفکیک و توزیع نامه ها ی وارده و ارجاع به اقدام کننده
     
  •  بایگانی پرونده ها و اوراق اداری
     
  • قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها