۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
 

 

نام و نام خانوادگی:عطاء الله صدوقی 

 

 کارشناس ارشد حسابداری
 


 
 
 
شرح وظایف :

_ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها

 

_رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

 

_همکاری در تهیه نامه و بخشنامه های مالی

 

_تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی

 

_شرکت در کمیسیونهای مربوطه

 

_مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوطه
 

     
​تلفن تماس :

 

۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۳۶
 

     

​نمابر :

 

۰۳۴- ۳۱۳۲۵۲۲۱      

پست الکترونیک:

 

manage_infoschool@kmu.ac.ir