۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

  مسئول دفتر :سیمین قادرپور 

 

 مدرک تحصیلی:دیپلم             

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 

- دریافت نامه ها ،اوراق ، پرونده ها و سایر مکاتبات

 

- تفکیک و توزیع نامه ها ،گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه

 

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه

 

- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونها در دفترسرپرست

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس:

 

۳۱۳۲۵۱۴۷ -۰۳۴

     ۳۱۳۲۵۲۲۲ -۰۳۴  

 

نمابر:

 

۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۲۱
پست الکترونیک:

manage_infoschool@kmu.ac.ir