۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند   

 

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

آقای دکتر امیراسماعیلی

رِئیس دانشکده. 31325147

mohammadreza.amiresmaili

@gmail.com

آقای دکتر خواجویی معاون آموزشی 31325165 r.khajouei@yahoo.com
خانم دکتر شجاعی مدیر تحصیلات تکمیلی 31325145 mahdiehsh@gmail.com
آقای دکتر نکوئی مقدم نماینده گروه سلامت در بلایا 31325161
mahmood.nekoeimoghadam
@gmail.com
 
آقای دکتر گودرزی نماینده گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت 31325160 rgoudarzi@yahoo.com
آقای دکتر سامزاده نماینده گروه اطلاعات سلامت 31325174 h_samzadeh@kmu.ac.ir
آقای دکتر اعظمی نماینده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 31325394 moosavi56@gmail.com
آقای دکتر موسوی

عضو علی البدل

(گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی) 

31325396 moosavi56@gmail.com
خانم دکتر والی      
آقای دکتر شیخ بردسیری