۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

 

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی :

 

 

 

 

۱-آقای دکتر امیراسماعیلی........رِئیس دانشکده.mohammadreza.amiresmaili@gmail.com 


۲- آقای دکتر خواجویی................معاون آموزشی.r.khajouei@yahoo.com


۳- خانم دکتر شجاعی..................مدیر تحصیلات تکمیلی.mahdiehsh@gmail.com


۴-آقای دکتر نکوئی مقدم...............نماینده گروه سلامت در بلایا. mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com


۵-آقای دکتر گودرزی.....................نماینده گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامتrgoudarzi@yahoo.com


6-خانم دکتر احمدیان....................نماینده گروه اطلاعات سلامتahmadianle@yahoo.com


7-خانم دکتر اخوتی.......................نماینده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.okhovati.maryam@gmail.com
 
 
8-آقای دکتر موسوی......................عضو علی البدل (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی) 


9-خانم دکتر آریایی.......................عضو علی البدل (گروه اطلاعات سلامت)