۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

 

 

 


دکتر مهدیه شجاعی

 

رشته تحصیلی: مدیریت اطلاعات سلامت

درجه علمی: دکتری تخصصی

مرتبه علمیاستادیار

رزومه:   cv

شماره تماس:  31325145-034

فکس: 31325221-034

ایمیل: mahdiehsh@gmail.com

 

 

شرح وظایف:

 

 ۱-نظارت و اجرای فرآیند های تحصیلات تکمیلی(تصویب طرح تحقیق،دفاع،فارغ التحصیلی)

 

 ۲-بررسی و تایید فرم های اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی 

 

۳-بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تکمیلی و ارائه راه حل در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه

 

۴-مسئولیت و نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و دستورالعمل های اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی

 

۵-بررسی و اقدام در خصوص درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان 

 

۶- برگزاری و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

۷-عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه