۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   

 

 

 

 


دکتر مهدیه شجاعی

 

رشته تحصیلی: مدیریت اطلاعات سلامت

 

درجه علمی: دکتری تخصصی

 

مرتبه علمیاستادیار

 

رزومه:   cv

 

شماره تماس: 

 

 

 

مسئول:    31325145-034

کارشناس:  31325223-034

   

فکس: 31325221-034

 

ایمیل: mahdiehsh@gmail.com

 

 

شرح وظایف:

 

 ۱-نظارت و اجرای فرآیند های تحصیلات تکمیلی(تصویب طرح تحقیق،دفاع،فارغ التحصیلی)

 

 ۲-بررسی و تایید فرم های اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی 

 

۳-بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تکمیلی و ارائه راه حل در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه

 

۴-مسئولیت و نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و دستورالعمل های اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی

 

۵-بررسی و اقدام در خصوص درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان 

 

۶- برگزاری و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

۷-عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه