۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر   

 

 

 

 

 

 


دکتر رضا گودرزی

 

رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت

درجه علمی: دکتری تخصصی

مرتبه علمیاستادیار

رزومه:   cv

شماره تماس:   31325160-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:   rgoudarzi@kmu.ac.ir

 

 

 

 

شرح وظایف:
 

 •  نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.
 • تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 
 •    ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
   
 •   تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
   
 •  تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
   
 •  هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
   
 •   نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
   
 • حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 
 •  
 •   تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.