۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر   
1 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 98 13 نفر
2 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 97 18 نفر
3

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

96

17 نفر

4

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

95

15 نفر

5

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

98

4 نفر

6

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

97 6 نفر
7

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

96

5 نفر

8

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

95

2 نفر

9

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

94

2 نفر

10

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

93

2 نفر

11

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

98

3 نفر

12

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی 97

3 نفر

13

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

96

6 نفر

14

دکتری

انفورماتیک پزشکی

98

5 نفر

15

دکتری

انفورماتیک پزشکی

97

3 نفر

16

دکتری

انفورماتیک پزشکی

96

2 نفر