۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

 

 

  • کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 
  • کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
  • کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
  • دکتری انفورماتیک پزشکی