۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي   
   

لیلا احمدیان

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی از دانشگاه آمستردام هلند

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

ایمیل: ahmadianle@yahoo.com

تلفن: 31325395

سابقه عضویت در گروه: ازسال  1382 تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی
 
 

رضا خواجویی

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک نحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی از دانشگاه آمستردام هلند

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

ایمیل: r.khajouei@yahoo.com

تلفن:31325165

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1377تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی
 

کامبیز بهاالدینی

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی از کشور استرالیا

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

ایمیل: kambizb321@gmail.com

تلفن:31325152

سابقه عضویت در گروه: از سال 1389 تاکنون

وضعیت استخدامی: پیمانی

 

افشین صرافی نژاد

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی:  دکترای انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل: a.sarafi[at]gmail.com

تلفن:31325152

سابقه عضویت در گروه: از سال 1395 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی

 

محمد مهدی قائمی

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل: dr.mghaemi@gmail.com

سابقه عضویت در گروه: از سال 1397 تاکنون

وضعیت استخدامی:متعهد خدمت

 

منیژه آریایی

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرنبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل: M_ariaei@kmu.ac.ir

تلفن:31325158

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1377 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی

 

حمید رضا سام زاده

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل: hhmmssvery@yahoo.com

سابقه عضویت در گروه:از سال 1384 تاکنون

وضعیت استخدامی: متعهد خدمت
 

رقیه ارشاد

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل: a.ershadsarabi@gmail.com

تلفن:31325396

سابقه عضویت در گزوه: از سال 1395 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی

 
 

مهدیه شجاعی

C.V     (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

ایمیل:  mahdiehsh@gmail.com

تلفن:31325145

سابقه عضویت در گروه: از سال 1386 تاکنون

وضعیت استخدامی:متعهد خدمت

 

فاطمه معارف دوست

(BSC)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدارک پزشکی

پست سازمانی: کارشناس گروه

 ایمیل  : f.maaref@yahoo.com


تلفن:31325151

سابقه عضویت در گروه: از سال 1384 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی