۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي   

 

 

 

 ارتباط با گروه
                   

آدرس:

 

کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علومپزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی

تلفن:

 

۰۳۴۳۱۳۲۵۱۵۴  

نمابر:

 

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۲۱  

پست الکترونیک:

 


salamat.dar.balaya@gmail.com