۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۶ دي   

 

برنامه ترم بندی دکترای سلامت در بلایا و فوریتها – ورودی 98

 

 

 

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان دروس

ترم

 

2

آمار پیشرفته

 

 

ترم اول

 

2

مبانی بلایا در نظام سلامت

 

3

زبان تخصصی

 

2

پدافند غیر عامل

 

2

اپیدمیولوژی بلایا وروش تحقیق پیشرفته کمی

 

1

سیستمهای اطلاع رسانی

 

 

12 واحد

 

 

 

1

تغییرات اقلیم  ومخاطرات  سلامتی ناشی از آن

 

 

ترم دوم

 

2

خدمات درمانی در بلایا

 

2

مباحث خاص بهداشت عمومی در بلایا

 

2

مدیریت ارتباطات واطلاع رسانی خطر بلایا

 

2

 

 

9 واحد

 

 

1

تغییرات اقلیم  ومخاطرات  سلامتی ناشی از آن

 

 

ترم سوم

 

2

خدمات درمانی در بلایا

 

2

مباحث خاص بهداشت عمومی در بلایا

 

2

مدیریت ارتباطات واطلاع رسانی خطر بلایا

 

2

مبانی طراحی ،شبیه سازی،بازسازی وتمرین در بلایا

 

9 واحد

 

 

2

کارورزی

 

 

ترم چهارم

 

1

سمینار

 

3 واحد

 

 

18 واحد

پایان نامه

ترم پنجم