۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 معرفی رشته دکترای تخصصی)Ph.D(سلامت در بلایا و فوریتها

 

تعداد ورودی های تحصیلی در حال حاضر

سال تاسیس و راه اندازي دوره

رشته و مقطع تحصیلی

۱ دوره  ورودی بهمن ۹۳

۱۳۹۳

دکترای تخصصی((Ph.D
رشته سلامت در بلایا