۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
   مراحل انتخاب واحد                                                                 
 
   مراحل حذف و اضافه
 
   مراحل ارزشیابی اساتید
 
   مراحل فارغ التحصیلی
 
    فلوچارت مراحل تصویب پروپوزال و ثبت پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده