۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 
                  
 

 

 درباره کتابخانه : 
 

 

کتابخانه دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی بامساحت کل کتابخانه ۵۰۰ متر مربع است که از اين فضا ۳۰۰ متر

 

مربع به مخزن و بخش خدمات فنـی و مرجع و ۲۰۰ متر مربـع بـه سالن مطالعـه ( با گنجايـش ۱۰۰ نفـر ) اختصاص دارد .

 

سيستـم کتابخانــــه N.L.M  می باشد . و مراجعه کنندگان میتوانند با استفاده از رايانه منابع مورد نياز خود را بازيابی

 

کنند . شايان ذکر است که کليه اطلاعات کتابخانه اعم از کتب ، مجلات ، پايان نامه ها و فهرست اعضای کتابخانه وارد

 

رايانه شده است . که اين امر دستيابی به مجموعه امکانات کتابخانه را باسرعت بيشتری امکان پذير می سازد .کتابخانه

 

مجهز به ۱۰ دستگاه رايانه می باشد که دو تا از آنهاجهت بازيابی اطلاعات و چهار دستگاه ديگر برای خدمات اينترنتی

 

 جهت استفاده مراجعين ودو دستگاه در بخش خدمات فنی  کتابخانه مورد استفاده قرار می

 

گيرند . کتابخانه دانشکده مديريت از ساعت ۷:۳۰  الی ۱5:۰۰  باز است. 

 

 

تاریخچه کتابخانه:

 

کتابخانه درسال 1376دردانشکده مدیریت واقع در خیابان فردوسی شروع بکارنمودکه بعدهادرسال 1382همزمان با  انتقال

 

 

دانشکده ها به پردیزه دانشگاه انتقال یافت. برنامه اولیه تحت dosوبعدنسخه ویندوزواکنون برنامه پارس  آذرخش تحت وب

 

 

درحال انجام میباشدکلیه کتب ومنابع اعم پایان نامه وکتب لاتین وفارسی دراین برنامه گنجانده شده ومورددسترسی

 

 

هرجستجوگری میباشد.همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی وکارکنان واعضا هیات علمی نیزامکان عضویت واستفاده

 

ازکتابخانه رادارند.

 

 اهداف کتابخانه

 

 اهداف این کتابخانه به طور اعم شامل موارد ذیل می باشد :

 

   _ شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه

 

 

    _گردآوری ، نگهداری و سازماندهی منابع

 

 

   _تامين، فراهم آوري و سازماندهي مجموعه منابع

 

   _ فهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي

 

 

 

بخشهای کتابخانه

 

  • بخش امانت
  • بخش خدمات فنی 
  • بخش پایان نامه
  • بخش مرجع

 

 

ساعت کار کتابخانه:

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:45 می باشد.     
تلفن تماس :۳۱۳۲۵۱۶۴-۰۳۴
 
     
نمابر :۳۱۳۲۵۲۲۱-۰۳۴      
پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir