۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

 

 

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی : مهدیه اسدی

 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

 

بخش امانت

نام و نام خانوادگی : فریبا مقصودی

 

مدرک تحصیلی : دیپلم 

 

                         

 

 

 

 شرح وظایف : 
 

_تحویل کتب به مراجعین طبق مقررات

 

_سرویس دهی میز امانت کتابخانه

 

_بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان به کتابخانه

 

_شماره گذاری و فهرست نویسی کتب و مجلات

 

 


   
تلفن تماس :۳۱۳۲۵۱۶۴-۰۳۴
 
     
نمابر :۳۱۳۲۵۲۲۱-۰۳۴      
پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir