۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر   

رسالت رشته (Mission) :

 

دانش و فرهنگ گسترده پزشکی، قلمروهای مختلف ارتباطی در حوزه پزشکی، فلسفه و جامعه شناسی خاص و پیچیده و متفاوت و متنوع در حوزه علوم پزشکی و منابع خاص اطلاع رسانی مانندبانک های اطلاعاتی، منابع اینترنتی و پایگاه های اطلاع رسانی، تنوع دانش درباره فنآوری اطلاع رسانی و مهارت های زبانی و ارتباطی و بسیاری دیگر هیچ گونه درنگی را در باب ضروت برگزاری درورههای تحصیلی و تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باقی نمی گذارد.

رسالت این رشته هدایت نوآوری ها در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و ارائه منابع، خدمات و فناوری اطلاعات به محققان و پژوهشگران است. چنان که در کشورهای غربی و اروپایی از اواخر قرن نوزده ضرورت توسعه و تشکیل این رشته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد توجه قرار گرفت و به تبع ان انواع نمایه نامه ها و ایندکس های مقالات چاپ و منتشر می شد که کتابداران نیز نقش فعالی داشتند و پابه پای متخصصان حوزه پزشکی تلاش می کردند. با ایجاد و تاسیسدوره دکتری تخصصی (Ph.D.)، دارندگان این مدارک می توانند ضعف ها و نارسایی های کمی و کیفی نظام آموزشی و پژوهشی را به مراتب جدی تر و کارآمدتر طی چند برنامه اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان کشور در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مرتفع نمایند.

 

 

چشم انداز رشته (Vision) :

 

باتوجه به سند چشم انداز علمی کشور و ارتقائ جایگاه علمی ایران در منطقه، قطعا نقش اطلاعات در تصمیم گیری و آگاهی رسانی و دسترسی محققان و پژوهشگران به اطلاعات سازمان یافته وروزآمد، عامل مهمی محسوب می شود. لذا راه اندازی و تاسیس این رشته در مقطع دکتری در تربیت نیروی انسانی ماهر موردنیاز برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی، بیمارستانی ومراکز تحقیقاتی در جهت سازماندهی و ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی، و همچنین تقویت بنیه علمی گروههای آموزشی برای ایفای رسالت آموزشی در آینده ضروری به نظر می رسد.

همچنینتاسیس این رشته در تثبیت و ارتقاء جایگاه آن در خاورمیانه، و گسترش جایگاه رشته در برگزاری دوره های مشترک، کارگاه های آموزشی و پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه در سطح منطق مدیترانه شرقی و کشورهای عضو EMRO نقش به سزایی خواهد داشت. تاکید طرح اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی (HBI) نیز معطوف به گسترش، بهبود و توسعه این رشته و کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی می باشد و باتوجه به اینکه دسترسی به اطلاعات سازمان یافته و روزآمد در ارائه خدمات درست و به موقع به محققان و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی در تولید علم کشور و درراستای گسترش پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) و ارائه اطلاعات به موقع و مرتبط با نیاز محققان این حوزه نقش و حضور چشم گیر کتابداران و اطلاع رسانان بالینی در کنار محققان جزء لاینفک اینحرکت علمی محسوب می شود.گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کرمان نیز همگان با سایر گروه ها با هدف گزاری تربیت نیروی متخصص کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی درصدد آن است تا دانش آموختگان بتوانند به بخشهایی از جامعه پزشکی که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعات پزشکی هستند خدمات اطلاع رسانی پزشکی ارائه کنند و جامعه پزشکی و بهداشتی را در استفاده بهینه از تکنولوژی هایاطلاعات پزشکی از طرق آموزش و راهنمایی کمک کنند.

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان (Task Analysis) :

 

الف) خدمات فنی شامل:

 

خدمات فراهم آوری (انتخاب و تهیه منابع براساس نیازسنجی و خط مشی) و خدمات سازماندهی (فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی منابع)

 

ب) خدمات ارتباطی شامل:

 

ارائه ی خدمات اطلاع رسانی به کاربران (در بازیابی انواع منابع چاپی و الکترونیکی و انواع اطلاعات در سطوح گوناگون با تاکید بر اطلاعات پزشکی برای کاربران علوم بهداشتی)

 

ج) خدمات مشاوره ای شامل:

 

مشاوره با کاربران حوزه پزشکی و علوم بهداشتی به منظور خودکفا ساختن آنان در بازیابی اطلاعات و ارتقاء سواد اطلاعاتی آنان

 

د) خدمات آموزش شامل

 

- آموزش انفرادی کاربران در زمینه استفاده از کتابخانه

 

- آموزش گروهی کاربران در زمینه استفاده از کتابخانه و انواع نمایه نامه ها و چکیده ها

 

- همکاری در تهیه متون آموزش برنامه ای برای کاربران

 

ه) خدمات پژوهشی شامل:

 

- مشارکت با پژوهشگران در تهیه ماخذ پژوهشی

 

- مشارکت در کارگاه های آموزشی و ارائه برنامه استفاده از کتابخانه

 

- مشارکت در کارگاه های پژوهشی و ارائه برنامه جستجوی اطلاعات برای مروری بر مطالعات گذشته

 

و) برعهده گرفتن نقش های مدیریتی در کتابخانه های علوم پزشکی و بهداشتی

 

ز) ارائه ی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با استفاده از فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی

 

ح)کسب مهارتهای لازم جهت مطرح شدن به عنوان کتابدار بالینی:

 

کتابداران بالینی برای ارائه خدمت به پزشکان و همگام شدن با فناوری های نوین اطلاعات  باید دارای مهارت ها و توانایی های ذیل باشند تا بتوانند خدمتی شایسته به جامعه پزشکی وکادر بالینی ارائه دهند. مهارت های کتابداران بالینی به شرح زیراست:

 

 - فراهم آوردن اطلاعات پزشکی معتبر و روزآمد مورد نیاز کادر پزشکی و بالینی بیمارستان برای درمان و بهبود وضعیت بیماران

 

- نقش موثر و تاثیرگذار در رفتارهای اطلاع یابی کادر بالینی و بهبود آن

 

-ارائه خدمات مرجع و اطلاع رسانی به حمایت از عملکرد بالینی، تحقیق  و آموزش پزشکی، از جمله شواهد مبتنی بر عمل 

 

- تسهیل و یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی برای پشتیبانی از تصمیمات تشخیص و درمان از طریق شرکت در انواع کنفرانس های بالینی برای کمک به پزشکان و تهیه گزارشات و ثبت آنها قبل از ورود پزشک و متخصص در مطب یا بیمارستان

 

- تدریس تئوری استفاده از منابع و اطلاعات مبتنی بر شواهد و نیز تدریس و آموزش دروس پزشکی مبتنی بر شواهد به پزشکان و دانشجویان پزشکی و برگزاری ژورنال کلاب و کارگاه های پزشکی مبتنی بر شواهد

 

-ارائه اطلاعات و آموزش منابع و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

 

- دريافت پرسش های متخصصان بهداشتي درمانی و بيماران به طور مستقيم با مراجعه به بخشهاي بيمارستاني

 

- جستجو،ارزيابي و چكيده نويسي و نمایه سازی منابع مرتبط با سوالات بالینی پزشکان و تیم متخصص درمانی

 

- كمك و راهنمایی به بيماران در آشنايي بيشتر با بيماري،روند درماني و مراقبتهاي لازم براي تسريع در درمان از طريق ارائه مدارك معتبر مرتبط با بيماري مورد نظر

 

- شرکت در شکل گیری سیاست های برنامه ریزی و تصمیم گیری مربوط به خدمات،مجموعه های پزشکی و فناوری های جدید

 

-اشاعه گزينشي اطلاعات از قبيل :تدوین راهنماها، تهيه استانداردهاي جديد درماني و مراقبتي، اطلاعات جديد درخصوص بخش بيمارستاني مربوط و تلاش براي ارتقاي سطح اطلاعات متخصصان بهداشتي.

 

- شرکت در خدمات توسعه و استراتژی بازاریابی برای کتابخانه های پزشکی و بیمارستانی

 

- مشارکت در فرصت های توسعه برای طرح های کتابداری بالینی

 

- توانایی و مهارت در جستجوی منابع پزشکی،پرستاری و دیگر منابع بالینی

 

- توانایی و مهارت در کمک و راهنمایی حرفه ای از طریق پژوهش، نشر و ارائه خدمات به پزشکان وکادر بالینی سیستم مراقبت بهداشت درمان و افزایش کیفیت مراقبت های درمانی در بیماران

 

- توانایی برقراری ارتباطات علمی و ارائه خدمت به طور موثر در تمام سطوح از مشتریان کتابخانه ها، استادان، محققان، پزشکان، دانشجویان، کارکنان بهداشت و درمان ،پژوهشگران، مدیران و کارکنان سیستم مراقبت ها بهداشتی و درمانی

 

- توانایی کتابداران بالینی با نگرش کار تیمی و همکاری با تیم متخصص بالینی و کادر درمان

 

- کمک در تعالی سازمانی با به کارگیری مهارت ها و توانایی مدیریت و مدنظر قرار دادن  اولویت های مهم برای سازمان های بهداشتی و درمانی