۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

امکانات آموزشی گروه:

 

علاوه بر سایت کامپیوتر برای استفاده دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های موجود در دانشکده سایت کامپیوتر دیگری با هدف ارائه خدمات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اخیرا در محل دانشکده تاسیس شده است.

دانشکده حاوی کتابخانه غنی برای پوشش نیازهای آموزشی و پژوهشی گروه های آموزش بوده و حاوی منابع مرجع ارزشمندی می باشد که در کنار ارائه خدمات مرجع دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از منابع آن به منظور آشنایی با انواع منابع مرجع بصورت برگزاری کلاس ها در محل کتابخانه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کارگاه آموزشی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شامل هفت دستگاه کامپیوتر مجهز به خط اینترنت، نرم افزارهای آموزشی آماری و مدیریت منابع و تخصصی کتابخانه، تلویزیون، ویدئو پروژکتور، سی دی های آموزشی و منابع غنی چاپی و الکترونیکی جهت آموزش به دانشجویان این رشته فراهم شده است.

از سال  1388 با پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه اقدام به تاسیس کارگاه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد نموده که حاوی 4دستگاه کامپیوتر مجهز به اینترنت، ویدئو پروژکتورو سایر امکانات آموزشی می باشد. و نیز از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه و کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی برای انجام کارآموزی ها استفاده می شود.

اطلاعات تفصیلی مربوط به امکانات آموزشی گروه در ذیل آمده است:

الف) کتابخانه

 

 تعداد منابع چاپی فارسی: حدود 15000 جلد

تعداد منابع چاپی انگلیسی: حدود  2000جلد

 تعداد مجلات فارسی: 30 عنوان

 تعداد مجلات انگلیسی: 9 عنوان   

پايان نامه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد: حدود 900 عنوان

تعداد پایگاه های اطلاعاتی: 33 پایگاه لاتین و دسترسی باز به پایگاه های اطلاعاتی فارسی

- فضای کتابخانه و ظرفیت:

کتابخانه دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی با مساحت کل کتابخانه 500 متر مربع است که از اين فضا 300 متر مربع به مخزن و بخش خدمات فنـی و مرجع و 200 متر مربـع بـه سالن مطالعـه ( با گنجايـش 100 نفـر ) اختصاص دارد . سيستـم کتابخانــــه N.L.M  می باشد .

و مراجعه کنندگان می توانند با استفاده از رايانه منابع مورد نياز خود را بازيابی کنند . شايان ذکر است که کليه اطلاعات کتابخانه اعم از کتب ، مجلات ، پايان نامه ها و فهرست اعضای کتابخانه وارد رايانه شده است . که اين امر دستيابی به مجموعه امکانات کتابخانه را با سرعت بيشتری امکان پذير می سازد .

کتابخانه مجهز به 10 دستگاه رايانه می باشد که دو تا از آنها جهت بازيابی اطلاعات و چهار دستگاه ديگر برای خدمات اينترنتی جهت استفاده مراجعين و دو دستگاه در بخش خدمات فنی و يک دستگاه سرور server کتابخانه مورد استفاده قرار می گيرند .  

 

ب) واحد سمعی و بصری:

 

نام تجهیزات

تعداد

لپ تاپ

7

تلویزیون LCD

3

ویدیو پروژکتور

7

 

 

- سایت کامپیوتر 1: تعداد 23 کامپیوتر و اینترنت جهت استفاده برای کلیه گروهها 

 

- سایت کامپیوتر 2: تعداد 33 کامپیوتر و اینترنت جهت استفاده برای کلیه گروهها 

 

- کارگاه کتابداری: تعداد 6 کامپیوتر و اینترنت جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و امکانات آموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور و ...

 

-کارگاه دکتری: تعداد 10 کامپیوتر و اینترنت و همچنین میز کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان دکتری