۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ شهريور   

 

محمدرضا اميراسماعيلی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران                                            

مرتبه علمی: استاد-هیئت علمی

ایمیل:  mohammadreza.amiresmaili@gmail.com

تلفن: 31325147

سابقه عضویت در گروه: از سال 1388 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی 

 

   

محسن بارونی

 (Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: اقتصاد بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی ايران/تهران

مرتبه علمی: دانشیار-هیئت علمی

 

ایمیل: mohsenbarooni@gmail.com

تلفن: 31325302

سابقه عضویت در گروه: از سال 1383 تاکنون

رسمی آزمایشی

CV

   

آناهیتا بهزادی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: سیاستگذاری سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتبه علمی: استادیار-هیئت علمی

ایمیل:  faranakbehzadi@gmail.com

تلفن: 31325153

سابقه عضویت در گروه: از سال 1396 تاکنون

وضعیت استخدامی : متعهد خدمت

 

   

اکرم خياط زاده ماهانی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: سیاستگذاری سلامت از دانشگاه  منچستر انگلستان

مرتبه علمی:استادیار-هیئت علمی

ایمیل:  akram.khayatzadeh@gmail.com

سابقه عضویت در گروه: از سال 1385

وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی

 

   

رضا دهنويه

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/ تهران

مرتبه علمی: دانشیار-هیئت علمی

ایمیل: rdehnavi@gmail.com

تلفن: 31325410

سابقه عضویت در گروه: از سال 1387 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی

 

   

اسما صابر ماهانی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: اقتصاد بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی ايران/تهران

مرتبه علمی: استادیار-هیئت علمی

ایمیل: sabermahany@gmail.com

تلفن: 31325123

سابقه عضویت در گروه: از سال 1393 تاکنون

وضعیت استخدامی: متعهد خدمت

 

   

رضا گودرزی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: اقتصاد بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  rgoudarzi@yahoo.com

تلفن: 31325160

سابقه عضویت در گروه: از سال 1386 تاکنون

وضعیت استخدامی: متعهد خدمت

 

   

محمد حسین مهرالحسنی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات 

مرتبه علمی: دانشیار-هیئت علمی

ایمیل: mhmhealth@gmail.com

تلفن: 31325152   

سابقه عضویت در گروه: از سال 1390 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی

 

   

محمود نکوئی مقدم

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مديريت بهداشت از دانشگاه کیل (keele) انگلستان 

مرتبه علمی: استاد –هیئت علمی

ایمیل: mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com

سابقه عضویت در گروه: از سال 1364 تاکنون

وضعیت استخدامی:رسمی

 

   

سمیه نوری حکمت

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران

مرتبه علمی: استادیار-هیئت علمی

ایمیل: snhekmat@gmail.com

تلفن: 31325160

سابقه عضویت در گروه: از سال 1390 تاکنون

وضعیت استخدامی: پیمانی

 

   

ليلا والی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مرتبه علمی: استادیار-هیئت علمی

ایمیل: vali1386@gmail.com

تلفن: 31325145

سابقه عضویت در گروه: از سال 1382 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی

 

   

وحید یزدی

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: سیاستگذاری سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  va.yazdi@gmail.com

تلفن: 31325398

سابقه عضویت در گروه: از سال 1395 تاکنون

وضعیت استخدامی: متعهد خدمت

 

 
   

سارا مولایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت :کارشناس گروه

تلفن:31325154

سابقه عضویت در گروه: از سال 1384 تاکنون

وضعیت استخدامی: رسمی