۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر   

 

جداول فعالیتهای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی گروه مدیریت , سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

 

 

ردیف

نوع فعالیت

حداقل و حداکثر تعداد واحد مورد قبول

تایید کننده

امتیاز هر واحد

حداقل امتیاز لازم

حداکثر امتیاز قابل کسب

1

برگزاری ژورنال کلاب

4 تا 6 بار

دفتر گروه

1

4

6

2

شرکت در زورنال کلاب ها و جلسات دفاع پایان نامه

4 تا 8 بار 

دفتر گروه

0.5

2

4

3

تدریس دروس تئوری یا عملی

0 تا  4 واحد

دفتر گروه

2

0

8

4

ارایه خدمات مشاوره ای به سایر همکاران یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

0 تا 2   مورد

استاد راهنما

1

0

2

5

ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص پایان نامه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 1تا 2 مورد

استاد راهنما

1

1

2

6

گزارش شرکت در کارگاه های اموزشی (مانند مرور نظام مند؛ استاتا؛ حجم نمونه؛ مقاله نویسی....)

3 تا 5 مورد

دفتر گروه

1

3

5

7

گزارش شرکت به عنوان مدرس در کارگاههای آموزشی و دوره­های کوتاه مدت و یا سایر فعالیتهای آموزشی

0 تا 3 مورد

دفتر گروه

1

0

3

8

ارایه مقاله یا پوستر در کنفرانسهاو همایشهای مرتبط با رشته با ذکر وابستگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1تا6  مورد

استاد راهنما

1

1

6

9

داوری مقالات یا طرحهای پژوهشی

2 تا 6  مورد

استاد راهنما

0.5

1

3

10

همکار طرح پژوهشی

0تا 2  مورد

استاد راهنما

1

0

2

11

چاپ مقالات علمی (مستخرج از پایان نامه) در  مجلات ایندکس شده در  پابمد یا ای اس ای

2 تا 6 مقاله

استاد راهنما

2

4

12

12

چاپ مقالات علمی فارسی حداقل علمی-پژوهشی ( با ادرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان) به عنوان نویسنده اول یا مسوول

0 تا 2   مورد

استاد راهنما

1

0

2

13

چاپ مقالات انگلیسی با ایندکس نوع دو (اسکپوس) از سایر فعالیتها ( با ادرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان) به عنوان نویسنده اول یا مسوول

0 تا 2   مورد

استاد راهنما

2

0

4

14

چاپ مقالات علمی انگلیسی ایندکس نوع یک از سایر فعالیتها ( با ادرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان) به عنوان نویسنده اول یا مسوول

0 تا 3   مورد

استاد راهنما

3

0

9

15

توصیف فعالیتهای فوق برنامه (اجتماعی و فرهنگی و... )

0 تا 5

استاد راهنما

1

0

5

16

غیبت غیرموجه

0 تا N روز

گروه

-0.5

0

-0.5n