۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   

 

چکیده پایان نامه های دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ارشد)

 

 

 

سال ورود 

 

نام و نام خانوادگی لینک دانلود
1388

سحر پروا

وحیده صادقی

     
1389

پروانه اصفهانی

روح الله فاطمیان زاده

زینب صدوقی

سجاد خسروی

فاطمه واثقی

مژگان امامی

     
1390

زهرا خراسانی

راحیل قربانی نیا

طاهره شریفی

     
1391

نیلوفر آزاد بخت

مهشاد گوهری مهر

آذر ایزدی

محمد کاظمی

مرضیه لشکری

علی مسعود

حمید معین

محمدرضا رحمانیان

شکراله ساکی

وحیده عمادی

مهتاب قنبرنژاد

     
1392

محمدرضا اکبری

مصطفی علی مهر

زهره اسکندری زاده

نازیلا محمدی

سید مبین مرادی

عاطفه مسیبی

روحانه رحیمی صادق

علیرضا کلانتری

مریم سید نژاد

مریم شریفی

میترا بذرافشان

     
1393

فخرالسادات هاشمیان فر

مهلا ایرانمنش

رضا ولیزاده

مهرانگیز یزدانپناه

     

1394

محمدعلی بنی اسدی

محدثه قنبری

محمدعلی حقیقتی

فاطمه کرامت منش

گلناز آذری

 

فرشید برخورداری

 
مهرداد صالحی  
نفیسه لرستانی  
سحر نجفی