۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ بهمن   

 

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

استادراهنما

تاریخ دفاع

چکیده

1

آزاده آل طه

بررسی نقش کتابدار و اطلاع رسان بالینی در بهبود فرآیند درمان بیماران مراکز بهداشتی مناطق محروم و دور افتاده : ارائه الگوی کتابدار و اطلاع رسان بالینی از راه دور

دکتر فاطمه معتمدی

91/04/08

چکیده

2

رضا اکبرنژاد خواجه

مرور ساختار یافته سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی بین سالهای 2000-2011

دکتر مریم اخوتی

91/05/21

چکیده

3

الهام نمازیان

تحلیل همکاری های بین المللی در حوزه نانو پزشکی در پایگاه web of science طی سالهای 2006-2010: مطالعه علم سنجی

دکتر مژده سلاجقه

91/06/01

چکیده

4

حلیمه صادقی

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1993 تا 2011

دکتر مریم اخوتی

91/06/25

چکیده

5

الهام شریف پور

بررسی عملکرد کاربران و رضایت آنها نسبت به رابط کاربر دو پایگاه اطلاعاتی استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس

دکتر مریم اخوتی

92/10/22

چکیده

6

فائزه نجفی

مقایسه ی عملکرد پایگاههای اطلاعاتی پاب مد، ساینس دایرکت،پایگاه استنادی علوم، اسکوپوس، گوگل اسکولار در بازیابی اطلاعات علوم اعصاب

دکتر مریم اخوتی

92/10/25

چکیده

7

گلاره خادمی کیا

بررسی رابطه ی هوش سازمانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها

دکتر مژده سلاجقه

92/11/09

چکیده

8

مژگان رحیمی

بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر فرایند جیتجوی اطلاعات در وب توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر مریم اخوتی

92/04/22

چکیده

9

فاطمه دلاور

مقایسه شاخص های ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران کشورهای آسیایی در حوزه ی بلایای طبیعی در پایگاه استنادی علوم

دکتر مریم اخوتی

92/08/14

چکیده

10

مینا مراد زاده

بررسی میزان تاثیر آموزش از طریق ویکی بر یادگیری مهارت های اطلاع یابی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر مریم اخوتی

92/08/15

چکیده

11

صفیه رخشانی

ارزیابی و تحلیل میزان پذیرش و درک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی بر اساس نظریه پذیرش فناوری اطلاعات

دکتر محمد اعظمی

92/10/18

چکیده

12

سوده خدابخش زاده

بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به دور کاری در سال1392

دکتر محمد اعظمی

92/10/18

چکیده

13

نرجس سادات احمدی

ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت در رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس الگوی کالثاو

دکتر محمد اعظمی

92/12/20

چکیده

14

فاطمه کرمی رباطی

ارزیابی کاربرد پذیری وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک ایران و رابطه آن با رتبه وبومتریک دانشگاه های مورد بررسی

دکتر مریم اخوتی

93/11/21

چکیده

15

فهیمه بختیاری

بررسی میزان انطباق کلید واژه های جست و جوی کاربران با کلید واژه های تعیین شده توسط نویسندگان مقالات حوزه ی پزشکی در پایگاه های اطلاعاتی magiran& sidو تاثیر آن بربازیابی اطلاعات

دکتر فاطمه معتمدی

93/12/13

چکیده

16

مریم سادات سجادی

بررسی تاثیر کتاب درمانی بر اظطراب ، استرس و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس .نوع اول) ساکن استان کرمان

دکتر مریم اخوتی

93/12/13

چکیده

17

پروانه ابوطالبی

بررسی میزان تطابق صلاحیت های مورد نیاز کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سرفصل های رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر محمد اعظمی

93/12/16

چکیده

18

افسانه محجوب

بررسی ارتباط صلاحیت اطلاع یابی با تیپ های شخصیتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393

دکتر مریم اخوتی

93/12/18

چکیده

19

نفیسه امیری نژاد

بررسی عوامل موثر بر اشتراک دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

دکتر محمد اعظمی

93/12/19

چکیده

20

محسن نوری

مقایسه پایگاه ها و موتورهای جستجوی منتخب از لحاظ ساخت واژه ای در بازیابی اسناد پزشکی فارسی

دکتر مریم اخوتی

94/11/21

چکیده

21

ساجده مالک زاده

بررسی مقایسه ای سطح سواد سلامت بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های آموزشی (دولتی) و خصوصی شهر کرمان در سال 1394

دکتر فاطمه معتمدی

94/12/17

چکیده

22

نسرین نعمتی

ارزیابی رفتار اطلاع  جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس اصل کمترین کوشش و هزینه سودمندی

دکتر محمد اعظمی

93/04/25

چکیده

23

نجمه ایزدی فر

بررسی ساختار قدرت در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه زیست فناوری بر اساس سنجه های مرکزیت با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه در پایگاه web of science

دکتر محمد اعظمی

95/09/02

چکیده

24

فاطمه رمضانی پاکپور

بررسی میزان حضور دانشمندان پر استناد حوزه پزشکی بالینی کشورهای اسلامی در شبکه های اجتماعی دانشگاهی

دکتر مریم اخوتی

96/04/03

چکیده

25

راضیه کشاورز

بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه داروشناسی بر پایه ارزش استنادی آنها در پایگاه وب آو ساینس در سال 2012

دکتر فاطمه معتمدی

96/05/24

چکیده

26

محسن زارعی

بررسی نفوذ اندیشه ای پژوهشگران در حوزه پزشکی هسته ای با استفاده از شاخص های ارزیابی تولیدات علمی در پایگاه وب آو ساینس

دکتر فاطمه معتمدی

96/12/23

چکیده

27

مهسا خطیبی

بررسی قصد استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) توسط پزشکان شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM)

دکتر مریم اخوتی

96/08/28

چکیده

28

یعقوب دلخوش

بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر خود کارآمدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمد اعظمی

96/05/31

چکیده

29

سیمین صالحی نژاد

بررسی تاثیر اطلاعات سلامت مبتنی بر وب بر بار مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به آلزایمر شهر کرمان

دکتر محمد اعظمی

96/06/29

چکیده

30

فرهاد زمانی

ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشکده های داروسازی کشور بر اساس مدل تعالی سازمانی و ارائه راهکار

دکتر مریم اخوتی

96/06/19

چکیده

31

الهام زارعی  ونوول

بررسی رابطه سواد اطلاعات سلامت با مهارت های ارتباطی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تاثیر آن بر تعامل با بیمار

دکتر محمد اعظمی

96/08/09

چکیده

32

عاطفه ذوالفقار نسب

متن کاوی مقالات کتابداری و اطلاع رسانی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آوساینس به منظور کشف ساختار درونی رشته و اعتبار سنجی

دکتر فاطمه معتمدی

96/12/05

چکیده

33

مریم معظمی گودرزی

بررسی کیفیت، سطح خوانایی و پوشش اطلاعات سلامت وب سایت های فارسی زبان در حوزه دیابت در سال1396

دکتر محمد اعظمی

96/12/16

چکیده

34

معظمه سلطانی نژاد

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و پزشکی مبتنی بر شواهد و تاثیر آن بر دانش و نگرش دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به خطای پزشکی

دکتر محمد اعظمی

97/07/25

چکیده

35

سمیه میرزایی

بررسی عوامل زمینه ای و سبک های حل مساله با تاکتیک های جستجوی اطلاعات در وب در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر مریم اخوتی

97/07/30

چکیده

36 زهره کریمی

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و ویژگیهای فردی کتابداران و تاثیر آن بر عملکرد و رضایت شغلی کتابداران  دانشگاه های علوم پزشکی و شهید باهنر کرمان

دکترفاطمه معتمدی 98/02/22 چکیده
37 شیما فخر آبادی

بررسی چالش های اجرایی شدن طرح کتابدار بالینی در استان کرمان و ارائه راهکار

دکترفاطمه معتمدی 98/10/4 چکیده
38 اشرف کریمی

بررسی استفاده از تصاوير پزشکی توسط رزيدنت‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نظر آن‌ها درخصوص معیارهای ربط تصاویر پزشکی

دکتر مریم اخوتی 98/06/26 چکیده
39 معصومه شهسواری

بررسی مقالات حوزه علوم اعصاب در نظام F 1000 بر اساس داده های دگر سنجه

دکتر مریم اخوتی 98/07/3 چکیده
40 سعیده الوندپور

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی وپرستاری مبتنی بر شواهد و تاثیر آن ها بر دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به خطاهای دارویی

دکتر محمد اعظمی 98/08/20 چکیده
41 نرگس کریمی

اثر بخشی برنامه آموزش مبتنی بر سلامت همراه و منابع تحت وب در ارتقای سواد سلامت ، کیفیت زندگی و رضایت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کرمان

دکتر مریم اخوتی 98/08/22 چکیده
42 ندا شریفی

بررسي تأثیر اطلاع درماني بر پایبندی به درمان در میان مراجعه کنندگان به کلینیک های ترک اعتیاد واقع در شهرستان جیرفت

دکتر محمد اعظمی 98/08/22 چکیده
43 مریم زارع

بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران و رابطه آن با دیدگاه آن ها نسبت به رشته و آینده شغلی

دکتر مریم اخوتی 98/11/28 چکیده
44 زهرا بردبار زارعی

بررسی رابطه بین میزان حضور اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شبکه های اجتماعی علمی و شاخص های علم سنجی آن ها

دکتر فاطمه معتمدی 98/11/29 چکیده
45 علیرضا پهلوان نصیر آبادی

تحلیل و ترسیم ساختار فکری مقالات منتشر شده در حوزه بیماری پروانه ای با استفاده از رویکرد تحلیل هم رخدادی واژگان

دکتر علی سادات موسوی 98/11/30 چکیده