۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

سال ورود

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی 97

1

عاطفه پورافضلی

2

سمیه سلجوقی

3

مهدیه قائدی فر

4

علیرضا کرمانی زاده

5

علی یغمایی

ورودی 96

1

سمیره نورده

2

آزاده پرستی

ورودی 95

1

علیرضا پهلوان نصیر آبادیا

2

ندا شریفی

3

زهرا بردبار

4

مریم زارعی

5

میلاد امیر شکاری

ورودی 94

1

سعیده الوند پور

2

راضیه رئوفی

3

معظمه سلطانی نژاد

4

معصومه شهسواری

5

نرگس کریمی

6

شیما فخر آبادی

7

زهره کریمی

8

مریم معظمی گودرزی

9

اشرف کریمی

ورودی 93

1

عاطفه ذوالفقارنسب حاجی

2

الهام زارعی ونوول

3

فرهاد زمانی بابگهری

4

سمیه میرزایی

5

سیمین صالحی نژاد

ورودی92

1

نجمه ایزدی فر

2

مهسا خطیبی

3

یعقوب دلخوش

4

فاطمه رمضانی پاکپور لنگرودی

5

محسن زارعی

6

راضیه کشاورز

ورودی 91

1

پروانه ابوطالبی

2

نفیسه امیری نژاد

3

فهیمه بختیاری

4

مریم السادات سجادی

5

ساجده مالک زاده

6

افسانه محجوب

7

محسن نوری

8

عبدالرضا خلف کعب

ورودی 90

1

مینا مرادزاده

2

نرجس السادات احمدی

3

نسرین نعمتی

4

صفیه رخشانی

5

سوده خدابخش زاده

6

مرجان سالاری

7

فاطمه دلاور

8

فاطمه کریمی

ورودی89

1

مژگان رحیمی

2

گلاره خادمی کیا

3

الهام شریف پور

4

فائزه نجفی

ورودی88

1

الهام نمازیان

2

آزاده ال طه

3

رضا اکبر نژاد

4

حلیمه صادقی