۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور   

 

 


دکتر محمود نکویی مقدم 

 

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی

درجه علمی: دکتری تخصصی

مرتبه علمیاستاد

رزومه:   cv

شماره تماس:   31325161-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:  m_nekooei@kmu.ac.ir

 

 

 

 

شرح وظایف:
 

  • نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه
  • تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس 
  • مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 
  •  ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
  •  تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
  •  تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
  •   هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
  •  نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
  • حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 
  •  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.