۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر  

 

 

افیلیشن :
 

 

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

 


Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of  Medical Sciences, Kerman, Iran.