۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   

 

 

عناوین و چکیده پایان نامه های دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

چکیده

سال دفاع

استاد مشاور

استاد راهنما

ورودی

دانشجو

عنوان

ردیف

 

18/12/95

دکترامیراسماعیلی

دکترنکویی مقدم

دکتر وفایی نجار

91

سید سعید طباطبایی

طراحی شاخص برآورد پرستار مورد نیاز در بخشهای بستری بیمارستان و پیش بینی تقاضا آن  در سال 1400 (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

1

23/1/96

دکتر بارونی

دکترامیراسماعیلی

دکتر سمیعی

دکتر والی

91

علی موصلی

طراحی شبکه یکپارچه منطقه ای ارائه خدمات آزمایشگاهی در استان کرمان

 

2

26/2/96

دکتر صابری

دکتر مهرالحسنی

دکتر دهنویه

91

عبدالوحید کوهپیمای جهرمی

تحلیل نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران

 

3

5/10/96

دکتر گودرزی

دکتر صابری

دکتر امیراسماعیلی

دکتر شهروان

92

سعید امینی

بررسی مشکلات نظام سلامت دهان و دندان در ایران و پیشنهاد الگوی جدید

 

4

6/9/97

دکتر حق دوست

دکتر دهنویه

دکتر مهرالحسنی

92

سجاد خسروی

آینده‌پژوهی مدیریت مراقبت‌های اولیه سلامت در ایران با رویکرد سناریونویسی

 

5

99

دکتر لیلا احمدیان، دکتر سید حسین صابری اناری

دکتر بارونی

92

الهام محسن بیگی

 

مطالعه امکان‌سنجی اجرای روش بازپرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی مرتبط در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

 

6

98

دکتر یزدی

دکتر امیراسماعیلی

93

مجید حیدری

طراحی الگوی مدیریت سلامت حاشیه‌نشینان شهر کرمان با استفاده از رویکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 

7

19/3/99

علی‌اکبر حق‌دوست، محمدحسین مهرالحسنی، وحید احمدی طباطبایی، رضا دهنویه

دکتر سمیه نوری حکمت

93

سید حامد رحیمی

    طراحی و آزمون مدل ارزیابی عملکرد نظام مراقبت‌های اولیه سلامت شهرستان‌ها در ایران

 

8

19/12/99

دکتر مهرالحسنی

 دکتر محسن شتی

دکتر رضا دهنویه 95 علی رضا کلانتری طراحی الگوی ارائه خدمات سلامت به سالمندان در ایران 9
18/1/1400 دکتر امیراسماعیلی   دکتر  یزدی فیض آبادی

دکتر  نکویی مقدم  دکتر گودرزی

95 محمد صالح کوشکی مدیریت هزینه بیمارستان از دیدگاه نظام سلامت و پیاده سازی راهکارهای پیشنهادی در بیمارستان شفا در شهر کرمان 10
30/1/1400

دکتر  حاجبی

 دکتر  گودرزی

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر دماری

95

نورا رفیعی

طراحی شاخص ترکیبی همکاری بین بخشی به‌منظور ارزیابی در حوزه ارتقاء سلامت روان برای ایران

11