۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   

 

 

 

 ارتباط با تحصیلات تکمیلی
                   

آدرس :کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علوم پزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی

 

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۲۵223  (خانم شربتیان)

 

نمابر : ۰۳۴۳۱۳۲۵۲۲۱  

 


manage_infoschool@kmu.ac.ir