۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
نام و نام خانوادگی سارا شربتیان  
مدرک تحصیلی : کارشناس زیست شناسی
 
 
 
 
شرح وظایف :
 
 
مسئولیت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعریف دروس در هر نیمسال و انتقال به وب

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی

برنامه ریزی  اساتید مربوط به دوره های کارشناسی ارشد 

کنترل تشکیل کلاسها

انجام امور حق التدریس اساتید

انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان و دفاع از پایان نامه 


برگزاری جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده
 ********************************************
 
 نام و نام خانوادگی فرشته شریفی 
 
مدرک تحصیلی : دیپلم تجربی
 
شرح وظایف : 
 
 
تعریف دروس در سیستم سما جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در رشته های کارشناسی  و دکتری مدیریت 

کارشناس رابط ارزشیابی اساتید

صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی پژوهشی و فارغ التحصیلی برای دانشجویان

محاسبه شهریه دانشجویان شبانه و تحویل به حسابداری دانشکده

برگزاری و مراقبت از جلسات امتحان

جمع آوری فرمهای حق التدریس اساتید داخل و خارج دانشکده

تهیه لیست گزارش حق التدریس برای هر نیمسال


برنامه ریزی درسی دوره های کارشناسی
 
   
تلفن تماس : ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۲۳

 ۰۳۴۳۱۳۲۵۱۴۴-
نمابر :

۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۲۱

پست الکترونیک :

 

Amoozesh.modir@yahoo.com