۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

 

 

 

 

انتخاب واحد

دوشنبه 99/06/10 لغایت جمعه 99/06/14

شروع کلاسها

شنبه 99/06/15

حذف و اضافه

شنبه 99/06/29 لغایت  یکشنبه 99/06/30

حذف تک درس

 شنبه 99/09/08 لغایت یکشنبه 99/09/09

پایان کلاسها

پنجشنبه مورخ 99/10/11

امتحانات میان ترم

سه شنبه 99/08/20 لغایت پنج شنبه 99/09/20

امتحانات پایان ترم

شنبه 99/10/13 لغایت پنجشنبه 99/11/02

.