۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۹ تير   

 

 

 

 

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 1401-1400

انتخاب واحد شنبه 1400/06/13 لغایت جمعه 1400/06/19
شروع کلاسها  شنبه 1400/06/20   
حذف و اضافه شنبه 1400/07/3 لغایت یکشنبه1400/07/4
حذف تکدرس شنبه 1400/09/27 لغایت یکشنبه 1400/09/28
پایان کلاسها چهار شنبه 1400/10/15
امتحانات میان ترم شنبه 1400/08/15 لغایت دو شنبه 1400/09/15
امتحانات پایان ترم شنبه 1400/10/18 لغایت پنج شنبه 1400/11/17